Muziek als therapeutisch instrument


Iedereen weet wat muziek met je doet, maar niet altijd hoe therapeutisch muziek kan werken. Hier vindt u artikelen, boekbeschrijvingen, wetenschappelijke onderzoeken en nog veel meer over therapeutische muziek. Muziek kan therapeutisch werken, mits met de juiste muzikale en therapeutische opleiding en intentie uitgevoerd. Een klinisch, therapeutisch muzikant kan met op de individu afgestemde en geschikte muziek de stemming en heling positief beïnvloeden. Veel mensen kennen deze ervaring met hun eigen favoriete muziek die ze in specifieke situaties graag horen ter ontspanning, afleiding of verwerken van emoties. Voor ouderen met Alzheimer bijvoorbeeld, kan het herinneren en meezingen van oude, bekende liedjes een gevoel opleveren van samenzijn, de eigenwaarde bevestigen en onzekerheid doen verminderen.

By Melozzo da Forli (1438-1494) (Fotolia) [Public domain], via Wikimedia Commons
Een mens is meer dan een verzameling botten, water en weefsel, al dan niet met een ziekte en/of handicap. Het is een individu met onder andere eigen unieke geschiedenis, toekomst, gedachten, idealen, overtuigingen, ziel, emoties en gevoelens met wortels in de samenleving en familie waarin men leeft. Waar mensen in de reguliere gezondheidszorg en hulpverlening veelal werden gereduceerd tot een bepaald ziektebeeld of handicap, komt deze holistische benadering gelukkig steeds meer naar voren. In goede samenwerking met zorg- en hulpverleners kunnen klinisch, therapeutisch muzikanten een gunstige bijdrage leveren aan het welzijn en helingsproces van ieder individu.

Een citaat uit de landelijke richtlijn voor palliatieve zorg 'Luisteren naar muziek'"Zoals ook tijdens het gezonde leven kan muziek zowel in de palliatieve als ook in de terminale fase ondersteunend zijn door de draaglast te verlichten en de draagkracht te versterken."

De klinisch, therapeutische muziek en muzikanten zijn in Noord-Amerika al redelijk bekend maar in Nederland helaas nog niet. Deze website is opgezet met als doel daar verandering in te brengen door u te informeren over de achtergrond en het werk van deze muzikanten. Veel mensen kennen wel de muziektherapeut, maar er is echter een groot verschil. Ter verduidelijking een kleine terugblik. Halverwege de vorige eeuw werkten muzikanten als entertainers in verzorgingshuizen en ziekenhuizen en bewezen daar het nut van muziek. Hieruit zijn de huidige muziektherapie opleidingen ontstaan, gericht op het stellen van diagnoses, opstellen van behandelen en het gebruik van interactieve muziek met gedragsverandering als doel.

in actie voor Alzheimer Nederland
Deze ontwikkelingen hebben een gat doen ontstaan met de eerdere muzikanten die niet gericht waren op genezing, maar op het beïnvloeden van de gemoedstoestand. Eind vorige eeuw ondernamen enkele muzikanten, medici en wetenschappers een poging dit hiaat op te heffen middels trainingsprogramma's voor klinisch, therapeutisch muzikanten. Hiervoor is mede gebruik gemaakt van eeuwenlange kennis en gebruiken in culturen die, anders dan de huidige westerse, geen scheiding kennen tussen lichaam en ziel in de genezing.

Ondertussen zijn al vele honderden klinisch, therapeutisch muzikanten opgeleid en werkzaam in ziekenhuizen, hospices, verpleeg- en verzorgingshuizen. Een klinisch, therapeutisch muzikant geneest niet, maar kan wel het helingsproces positief beïnvloeden.
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden